År

Regnskapsår som skal benyttes.

Feltene År og Periode er hvilket regnskapsår og -periode bilaget blir oppdatert i. Feltene Avg.år og Avg.term. er hvilket avgiftsår og avgiftstermin som bilaget blir oppdatert i. Fyller du ut feltet Valuteringsdato, foreslås det året, perioden, avgiftsåret og avgiftsterminen som valuteringsdatoen faller innenfor. Du kan selv overstyre periode, år, avgiftsår og avgiftstermin. Hvis ikke valuteringsdatoen er fylt ut, settes den til siste dato i vedkommende periode.

Merk: Du behøver ikke å fylle ut feltene År, Periode, Avg.år og Avg.term. på bilaget, med mindre bilaget skal til en annen regnskapsperiode eller avgiftstermin enn resten av bunten. For at det skal være lettere å avstemme anbefaler vi at du benytter Valuteringsdato i stedet.

Periode, år, avgiftsår og avgiftstermin må være nyere enn sperredatoen i dialogboksen til behandlingsvalget Flytt sperredatoen i tabellen Bedriftsopplysninger og falle innenfor en definert regnskapsperiode og avgiftstermin for å få bunten oppdatert. Selv bedrifter som ikke er avgiftspliktige, må ha definert minst én avgiftstermin som dekker hele regnskapsåret. Sperredatoen oppdateres hver gang du godkjenner en mva-melding, slik at du ikke får bokført bilag på perioder som er avsluttet. Du kan gjerne registrere bilag på neste regnskapsår før du har avsluttet inneværende år, bare neste års perioder er opprettet i tabellene Regnskapsperiode og Avgiftstermin.

Taster du + i et av feltene, får du fylt ut neste periode som ikke er åpnet.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene År Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn AcYr Navnet på databasefeltet.
Nummer 4504  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Regnskapsperiode AccountingPeriod
  • År
  • Periode
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.