Bet.avvik kont.rab. i valuta

Betalingsavvik kontantrabatt i valuta.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 11065  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.