Web-side

Hvis du for eksempel ønsker å kople en spesiell web-side til et av bilagene dine, kan du legge inn adressen her.

Du kan for eksempel benytte feltet til å knytte til scannede dokumenter som er en kopi av bilaget slik at du senere kan gjøre oppslag fra transaksjonene for å se bilaget elektronisk. Verdien i feltet blir med fra bilagslinjene til oppdaterte bilag og videre til transaksjonene og åpne poster.

Dobbeltklikk eller trykk * for å åpne web-siden i nettleseren din.

Alternativt kan feltet brukes til å referere til dokumenter eller andre filer. Dobbeltklikk eller trykk * i det tomme feltet for å åpne dialogboksen Velg fil.

I fanen Design, gruppen Innsett, i kan du velge Web-side for å vise dokumentet eller websiden på skjermen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Web-side Tekst (260)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn WebPg Navnet på databasefeltet.
Nummer 9180  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.