Bilagsart

Bilagsarten styrer flere alternativer for hvordan bilaget behandles, både før og under oppdatering.

Bilagsarten bestemmer hvilken bilagstekst du vil ha ført bilaget med, og hvordan bilaget skal behandles. Bilagsarten styrer om markøren skal stanse i feltet Tekst og feltene for Valuta, om bokførte beløp på kunder og leverandører skal tas med i akkumulert omsetning/-kjøp, og om eventuelle avgiftskoder skal ignoreres. Selv om markøren ikke stanser i feltet ved bruk av tastene Enter eller Tab, kan du gå tilbake til feltet med piltaster eller mus.

Merk: Angivelse av korrekt bilagsart er først og fremst viktig når du bokfører fakturaer og kreditnotaer, samt for valutakorreksjoner.

Fakturaer og kreditnotaer kommer ikke med i sum omsetning/-kjøp i saldotabellene for kunder og leverandører, hvis du fører dem på en bilagsart hvor du ikke har krysset av i feltet Påvirker oms./kj. i tabellen Bilagsart. I tabellen Bilagsart som følger med standardregistret (xxxfirm.txt), er dette krysset av på bilagsartene 11 til 15 (utgående faktura/kreditnota), og på bilagsartene 21 til 25 (inngående faktura/kreditnota). Skal du tilbakeføre et oppdatert bilag som er ført med en slik bilagsart, må du benytte samme bilagsart også på korreksjonsbilaget for at omsetning/kjøp skal bli riktig. Innbetalinger skal ikke med i sum omsetning/sum kjøp, og må derfor føres med en annen bilagsart enn fakturaene.

Har du oppgitt bilagsserie på bunten, taster du + i feltet Bilagsart for å få den bilagsarten som er knyttet til bilagsserien. Taster du / i feltet, får du gjentatt bilagsarten fra bilagslinjen over. Markøren vil flytte til neste felt automatisk, slik at du ikke behøver å taste Enter.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bilagsart Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn VoTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 988  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Bilagsart VoucherType
  • Bilagsart
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.