Bilagsjour.nr

The voucher journal number.

Et unikt bilagsjournalnummer tildeles for hver oppdatering, som følger med på alle transaksjoner og åpne poster som blir produsert under oppdateringen. Hvis flere bunter oppdateres samtidig vil alle få samme bilagsjournalnummer.

Verdien i dette feltet settes på bilagslinjer som er opprettet med behandlingsvalget Opprett ny bunt i tabellen Oppdatert bunt eller behandlingsvalget Opprett ny bunt i tabellen Oppdatert bilag.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Journalnr. Heltall
Primærnøkkel Ja Bilagsjour.nr, Buntnr, Linjenr
SQL-navn JNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 982  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Oppdatert bunt UpdatedBatch
  • Bilagsjour.nr
  • Buntnr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Oppdatert bilag Voucher
  • Bilagsjour.nr
  • Buntnr
  • Bilagsnr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Realisasjonsjournal RealisationJournalVoucherJournalNo
  • Bilagsjour.nr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.