Bilagsdato

Den reelle datoen på bilaget, for eksempel fakturadato.

Datoen brukes til automatisk beregning av forfallsdato på kunde- og leverandørposter.
Merk: Bilagsdatoen styrer ikke regnskapsperiode eller avgiftstermin.
Merk: Hvis forfallsdatoen er registrert manuelt, eller bilagsdatoen er den samme som valuteringsdatoen på bunten, settes bilagsdatoen automatisk lik valuteringsdatoen når du oppdaterer bunten. I slike tilfeller trenger du derfor ikke å registrere bilagsdatoen manuelt.

Feltet Bilagsdato er et datofelt, som du registrerer på formen som er definert i Regionale innstillinger i Windows. Du behøver bare å taste månedsnummer og dagnummer for datoer i samme år som buntens Valuteringsdato. Det er sjekk på at inntastet verdi er en gyldig dato. En advarsel eller feilmelding blir gitt dersom bilagsdatoen ligger lenger unna dagens dato enn det antall dager som er oppgitt i feltene Ant. dg. +/- advarsel og Ant. dg. +/- avvisn. i tabellen Bedriftsopplysninger.

Taster du + i feltet, blir det fylt ut med Valuteringsdato satt på bunten. Hvis du taster / i feltet, får du gjentatt Bilagsdato fra bilagslinjen over. Markøren vil flytte til neste felt automatisk, slik at du ikke behøver å taste Enter.

Oppdatering av valuta i beløp

Oppdatering av valuta i beløp forutsetter at du har krysset av feltet Oppdater valutakurs fra bilagsdato i feltet Bilagsart beh. i tabellen Bilagsart.

Du har forskjellige valutaer (ISO koder) i tabellen Valuta. Her ligger det en salgskurs for hver valuta. I tabellen Valutakurs har du mulighet til å legge inn flere salgskurser på en valuta med gyldighet fom. forskjellig Fra dato.

Det er også mulig med daglig automatisk oppdatering av tabellen Valutakurs, hvis man har integrasjon med Visma.net AutoPay.

Hvis valutaen USD har salgskurs 7 i tabellen Valuta, og følgende i tabellen Valutakurs:
 • Fra dato = 01.02.2018 og Salgskurs = 7.5
 • Fra dato = 01.04.2018 og Salgskurs = 8

Når du registrerer et bilag med bilagsdato 01.01.2018, blir valutakursen 7 og beløpet NOK 700,-.

Når du registrerer et bilag med bilagsdato 01.02.2018, blir valutakursen 7.5 og beløpet NOK 750,-.

Når du registrerer et bilag med bilagsdato 01.04.2018, blir valutakursen 8 og beløpet NOK 800,-.

Endrer du bilagsdatoen tilbake til 01.01.2018, vil valutakursen endre seg til 7 og beløpet blir NOK 800,-.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn VoDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 986  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Leverandørtransaksjon SupplierTransaction_VoucherNoAndDate
 • Bilagsnr
 • Bilagsdato
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Åpen leverandørpost OpenSupplierEntry_VoucherNoAndDate
 • Bilagsnr
 • Bilagsdato
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Bilag Voucher_VoucherNoAndDate
 • Bilagsnr
 • Bilagsdato
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Oppdatert bilag UpdatedVoucher_VoucherNoAndDate
 • Bilagsnr
 • Bilagsdato
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Kundetransaksjon CustomerTransaction_VoucherNoAndDate
 • Bilagsnr
 • Bilagsdato
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Åpen kundepost OpenCustomerEntry_VoucherNoAndDate
 • Bilagsnr
 • Bilagsdato
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Driftsmiddeltransaksjon CapitalAssetTransaction_VoucherNoAndDate
 • Bilagsnr
 • Bilagsdato
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Hovedbokstransaksjon GeneralLedgerTransaction_VoucherNoAndDate
 • Bilagsnr
 • Bilagsdato
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Regnskapstransaksjon AccountingTransaction_VoucherNoAndDate
 • Bilagsnr
 • Bilagsdato
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.