Mva-beløp i valuta

Mva.beløpet i valuta på bilaget.

Når du fyller ut feltet Beløp i valuta på en bilagslinje hvor feltet Debet avg.k. eller Kredit avg.k. er angitt, beregnes feltet Mva-beløp i valuta. Hvis du endrer i feltet Beløp i valuta, blir feltet Mva-beløp i valuta beregnet på nytt.

Du kan overstyre verdien i feltet Mva-beløp i valuta, slik at den blir nøyaktig lik mva.beløpet på den fakturaen du registrerer. Hvis feltet er tomt, for eksempel etter importering av data, vil mva.beløpet bli beregnet under oppdatering av bunten.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CurVatAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 18159  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.