Valuteringsdato

Valuteringsdatoen.

Valuteringsdatoen fyller automatisk ut feltene Periode, År, Avg.år og Avg.term. Det er disse feltene som bestemmer hvilke perioder og år bilagene blir bokført på. Du må derfor passe på at aktuell dato faller innenfor den regnskapsperioden du ønsker å få bilaget oppdatert på. Gjør den ikke det, må du huske på å legge inn regnskapsperiode, regnskapsår, avgiftstermin og avgiftsår manuelt til riktig periode og år.

Merk: Du behøver ikke å fylle ut feltet Valuteringsdato på bilaget, med mindre bilaget skal til en annen regnskapsperiode eller avgiftstermin enn resten av bunten. Fyller du ikke ut valuteringsdato på bilaget, benyttes feltet Valuteringsdato fra bunten.

Valuteringsdato er et datofelt, som du må angi på formen som er definert i Regionale innstillinger i Windows. Du behøver bare å taste månedsnummer og dagnummer for datoer i inneværende år. Det er sjekk på at inntastet verdi er en gyldig dato.

Taster du + i feltet, får du fylt ut feltet med dagens dato. Taster du / i feltet, får du gjentatt datoen fra bilaget over. Markøren vil flytte til neste felt automatisk, slik at du ikke behøver å taste Enter.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ValDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 987  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.