Trans.status

Statusen for transaksjonen.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:

Overskrevet

Beløp ekskl. mva
Når du fyller ut feltet Beløp ekskl. mva i tabellen Bilag, markeres dette feltet.
Mva-beløp
Dette feltet er markert hvis du har overstyrt MVA-beløpet på bilagslinjen.
Ansvarsenheter
Dersom ansvarsenheter blir overstyrt i tabellen Hovedbokstransaksjon blir en verdi satt her for å indikere at ansvarsenhet har blitt korrigert etter oppdatering.

Inkasso

Overført til inkasso
Feltet gjelder kun åpne kundeposter og kundetransaksjoner. Visma Business oppdaterer feltet når du kjører behandlingsvalget Overfør til inkasso.
Tilbake fra inkasso
Feltet gjelder kun åpne kundeposter og kundetransaksjoner. Visma Business oppdaterer feltet når du kjører behandlingsvalget Retur fra inkasso.
Lagt til under inkasso
Feltet gjelder kun åpne kundeposter og kundetransaksjoner. Visma Business oppdaterer feltet når du kjører behandlingsvalget Legg ut endringsliste til inkasso.

Varighet

Permanent
Dette gjelder vanlige transaksjoner.
Midlertidig
Visma Business benytter feltet i forbindelse med reversering av transaksjoner.
Reversering
Visma Business benytter feltet i forbindelse med reversering av transaksjoner.

Bokføringsregel

Opprettet av bokføringsregel
Blir automatisk markert hvis bilagslinjen er opprettet av en bokføringsregel.
Feltet er nedtonet i følgende tabeller:
 • Kundetransaksjon
 • Leverandørtransaksjon
 • Hovedbokstransaksjon
 • Driftsmiddeltransaksjon
 • Åpen kundepost
 • Åpen leverandørpost
Ikke bruk bokføringsregel

Per.

Per. Debet konto
Per. Kredit Konto

Ikke produser Åpne Poster
Visma Business lager ikke åpne poster for bilagslinjen. Dette feltet overstyrer parameteren Matchingsmet. i tabellen Bedriftsopplysninger og Matchingsmet. kunde/Matchingsmet. lev. i tabellen Aktør. Denne innstillingen kan f.eks. benyttes ved konvertering fra andre systemer hvor du ønsker referanse til tidligere transaksjoner. Du kan også øke hastigheten for oppdatering av bunter, om du setter dette flagget for bilag som du vet er fullt matchet.

Feltet er nedtonet fra følgende tabeller:

 • Kundetransaksjon
 • Leverandørtransaksjon
 • Hovedbokstransaksjon
 • Driftsmiddeltransaksjon
 • Åpen kundepost
 • Åpen leverandørpost
Rentefritak
Kommer fra ordremodulen. Ved oppdatering vil denne posten og motreferansen bli fritatt for renteberegning.
Purrefritak

Hvis du i tabellen Ordre under feltet Ordrepref. har krysset av for Purrefritak, vil dette flagget bli overført til denne sjekkboksen. Da vil ikke purregebyret bli skrevet ut i sumraden. Purregebyret vil ikke bli lagt til Å betale summen på purringen. Purregebyret blir lagt til Girobeløpet, selv om en post har purregebyrfritak.

Kreditnota
Visma Business krysser av for kreditnota dersom det er en kreditføring på kunden eller debetføring på leverandøren. Visma Business forutsetter at du har krysset av i feltet Påvirker oms./kj. i tabellen Bilagsart på den aktuelle bilagsarten.

Feltet brukes til kunde- og leverandørtransaksjoner, og er derfor nedtonet på bilagslinjene.

Attestert
Feltet er merket hvis du har attestert en hovedbokstransaksjon. Du kan også markere feltet manuelt hvis transaksjonen allerede er godkjent.
Factoring utført
Denne sjekkboksen bruker du kun på åpne kundeposter, og er derfor nedtonet på bilagslinjene.
Periodebevegelser utført
Visma Business markerer dette feltet når du kjører behandlingsvalget Automatposteringer fra tabellen Hovedbokskonto.
Remittert
Visma Business vil markere dette feltet når du overfører åpne poster til betalingslinjer. Feltet kan ikke markeres manuelt.

Visma Business setter kryss i dette feltet når du lagrer en motreferanselinje som har kryss i feltet Betaling reg. Når du sletter en bilagslinje blir transaksjonsstatusen Remittert slettet, når du trykker Delete på motreferanselinjen eller på bilagslinjen, og ikke på bunthodet.

Delbetalt i AutoPay
Markeres automatisk når en åpen kunde-/leverandørpost settes som delbetalt, dvs. når en godkjenner har overstyrt betalingsbeløpet i Visma.net AutoPay.
Opphevet/avvist remittering
Kryss i dette feltet settes automatisk når en betalingslinje er opphevet eller avvist. Feltene Remittert og Betalingsnr blir da slettet, slik at du kan remittere posten på nytt. Det forutsetter at du i tabellen Bankpartner under feltet EBF-behandling har markert for Sett "Opphevet" på betalinger som ikke Overføres . (ConvertX)
Forskuddsbetaling
Kryss i dette feltet settes automatisk ved innlesing av OCR transaksjoner som inneholder forskuddsbetaling. Rutinen legger inn ordrenummeret på bilagslinjen. Det forutsetter at du i tabellene Bedriftsopplysninger eller Factoringselskap under feltet Betalingsbehandling har markert for Forskuddsbetaling. (ConvertX)
Godta transaksjoner med beløp 0
Settes denne verdien på en bilagslinje, vil transaksjoner lages selv om både beløp og mengde på linjen er 0 (null).

På disse bilagene og oppdaterte bilagene, vil 0 (null) vises i stedet for et blankt felt for feltet Beløp.

Feltet Godta transaksjoner med beløp 0 er nedtonet når du åpner Trans.status dialogen fra andre tabeller enn tabellen Bilag.

Direkte debitering
Ved postering av fakturaer fra ordresystemet sjekker Visma Business om kunden har en avtale om direkte debitering (AvtaleGiro), og om bilagsdato er innenfor angitt fra/til dato for avtalen. Om dette er tilfelle, vil flagget for Direkte debitering settes under feltet Trans.status på bilagslinjen. Om beløpet overstiger maks.beløpet spesifisert av kunden vil feltet Overskredet maks beløp markeres.
Overskredet maks beløp
Ved postering av fakturaer fra ordresystemet sjekker Visma Business om kunden har en avtale om direkte debitering (AvtaleGiro), og om bilagsdato er innenfor angitt fra/til dato for avtalen. Om dette er tilfelle, vil flagget for Direkte debitering settes under feltet Trans.status på bilagslinjen. Om beløpet overstiger maks.beløpet spesifisert av kunden vil feltet Overskredet maks beløp markeres.
Ikke oppdater valutakurs fra bilagsdato
Bilagslinjens valutakurs vil ikke oppdateres fra tabellene Valutakurs eller Valutakurs 2 når du endrer bilagsdatoen.
Bilagslinjer for innfordring allerede ekspandert
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Trans.status Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn TransSt Navnet på databasefeltet.
Nummer 6271  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.