Tekst

Tekst for bilaget.

Visma Business henter bilagsteksten fra tabellen Bilagsart, som automatisk blir fylt ut når du taster en bilagsart. Har du krysset av i feltet Oppgi tekst på bilagsarten, vil markøren stoppe i feltet Tekst på bilagslinjen og du kan om ønskelig endre teksten. Dette kan du bruke for eksempel på fakturabilag, hvis du vil registrere fakturanummeret i bilagsteksten. Du kan hente fram bilagsteksten på alle transaksjonslister. Selv om markøren ikke stopper i feltet, kan du gå tilbake med piltastene og endre bilagsteksten.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Tekst Tekst (200)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Txt Navnet på databasefeltet.
Nummer 989  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.