Avg.år

Avg.år som skal benyttes.

Feltene Avg.år og Avg.term. er hvilket avgiftsår og avgiftstermin som bunten blir oppdatert i. Fyller du ut feltet Valuteringsdato, foreslås År, Periode, Avg.år og Avg.term. som valuteringsdatoen faller innenfor. Du kan selv overstyre feltene Periode, År, Avg.år og Avg.term. Hvis ikke feltet Valuteringsdato er fylt ut, settes den til siste dato i vedkommende periode.

Merk: Du behøver ikke å fylle ut feltene År, Periode, Avg.år og Avg.term. på bilaget, med mindre bilaget skal til en annen regnskapsperiode eller avgiftstermin enn resten av bunten. For at det skal være lettere å avstemme anbefaler vi at du benytter valuteringsdato i stedet.

År, Periode, Avg.år og Avg.term. må være etter sperredatoen i dialogboksen til behandlingsvalget Flytt sperredatoen i tabellen Bedriftsopplysninger og falle innenfor en definert regnskapsperiode og avgiftstermin for å få bunten oppdatert. Selv bedrifter som ikke er avgiftspliktige, må ha definert minst én avgiftstermin som dekker hele regnskapsåret. Sperredatoen blir oppdatert hver gang du godkjenner en mva-melding, slik at du ikke får bokført bilag på perioder som er avsluttet. Du kan gjerne registrere bilag på neste regnskapsår før du har avsluttet inneværende år, bare neste års perioder er opprettet i tabellene Regnskapsperiode og Avgiftstermin.

Taster du + i et av feltene, får du fylt ut neste periode som ikke er åpnet.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene År Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn TxYr Navnet på databasefeltet.
Nummer 4506  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Avgiftstermin TaxTerm
  • Avg.år
  • Avg.term.
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
OSS avgiftstermin OssTaxTerm
  • Avg.år
  • OSS avg.termin
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.