Sum debet

Summen av debetbeløp.

Verdien i feltet oppdateres med positiv verdi fra feltet Betalt beløp, og med verdier fra negative poster som har kryss i feltet Betaling reg. i den tilkoblede tabellen Motreferanse.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn SmDb Navnet på databasefeltet.
Nummer 12357  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.