Sum kredit

Summen av kreditbeløp.

Verdien i feltet oppdateres med negativ verdi fra feltet Betalt beløp, og med verdier fra positive poster som har kryss i feltet Betaling reg. i den tilkoblede tabellen Motreferanse.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn SmCr Navnet på databasefeltet.
Nummer 12358  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.