Scan-dok.nr

Det skannede dokumentnummeret.

Benyttes i forbindelse med Visma Document Center.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn PLDNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 11199  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.