Referanse

Referanse ved matching.

Feltet Referanse på åpne kunde-/leverandørposter vil matches mot feltet Motref. på betalingsbilag, dersom 4 - Oppgitte referanser er valgt som Matchingsmet. i tabellen Bedriftsopplysninger.

Hvis feltet Referanse ikke er utfylt vil verdien bli kopiert fra feltet Fakturanr når bilaget oppdateres. Hvis dette feltet heller ikke er utfylt, vil det igjen bli kopiert fra feltet Bilagsnr.

Feltet vil oppdatere feltet Referanse i tabellen Åpen kundepost og Åpen leverandørpost for bilag for kunde-/leverandørfakturaer. Dette feltet vil benyttes for å matche åpne poster mot Motref. angitt på betalingsbilag.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dok.nr Tekst (20)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Ref Navnet på databasefeltet.
Nummer 1008  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.