Realisasjonsjournalnr.

Viser Realisasjonsjournal fra realisering av ordrer.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Journalnr. Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn RealJNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 15276  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Realisasjonsjournal RealisationJournal
  • Realisasjonsjournalnr.
 
Realisasjonsjournallinje RealisationJournalLine
  • Realisasjonsjournalnr.
  • Realisasjonsjournallinjenr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.