Mengde

Mengde for bilaget.

Markøren stanser kun i feltet Mengde hvis du har krysset av i feltet Oppgi mengde i tabellen Hovedbokskonto for den hovedbokskontoen du fører til debet eller kredit på bilagslinjen. Selv om markøren hopper over feltet på en bilagslinje, kan du selvfølgelig gå tilbake til feltet med piltastene for å registrere mengde.

Du definerer ikke hva slags enheter du vil føre mengden i, og all registrert mengde blir samlet i en saldo på kontoen. Derfor bør du holde deg til ett mengdebegrep pr. konto, for å få en fornuftig saldo (slik at du ikke summerer kasser og meter). Det vil si at du må ha en salgskonto pr. enhet du vil ha registrert saldo på.

Du skal ikke føre feltet Mengde med fortegn. En mengde ført på et kredit kontonummer tolkes som en negativ mengde. Du bestemmer selv om du vil benytte mengdebegrepet som et resultat- eller et balansetall.

Fører du mengde både på faktura og ved betaling, vil mengdesaldoen på reskontronummeret gå i null. Tilsvarende som for beløp og valutabeløp, akkumulerer mengdesaldoer for hovedbokskonto og kunder/leverandører. Du kan skrive ut mengdesaldoene på kontoutskrifter og saldolister. Mengdebegrepet blir behandlet som omsetning og blir nullstilt ved overgang til nytt regnskapsår, med mindre du har ført mengde på en ansvarsenhetsklasse som er definert med akkumulert resultat.

Feltet er beregnet for desimaltall. Du kan bare registrere tall, punktum og komma i dette feltet. Desimalskilletegn vil følge det du har definert i Windows for hver enkelt arbeidsstasjon.

Du kan ikke skrive ut feltet Mengde på resultat- og balanserapporter.

Se også beskrivelse for feltet Produktnr

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Qty Navnet på databasefeltet.
Nummer 1013  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.