Produktnr

Produktnummer for en faktura.

Hvis både feltet Ordrenr og Produktnr er utfylt på bilagslinjen, vil en ny ordrelinje legges til på ordren når du oppdaterer bilaget. Dette forutsetter at du har verdien 1 - Oppdater ordre i feltet Oppdat. ordre i tabellen Bilagsart.

Feltet Antall på ordrelinjen blir satt lik verdien i feltet Mengde på bilaget, eventuelt lik 1 hvis mengde ikke har registrert på bilaget. Feltene Kundenr, Lev.nr og Ans.nr blir tatt med fra bilagslinjen til den nye ordrelinjen. Opplysningene i ordrehodet oppdaterer ordrelinjene som ved vanlig ordreregistrering. Når ordrelinjer legges til ut i fra bilagsrader, blir bokført beløp eksl. MVA overført til ordrelinjene, og dividert på Mengde for å beregne feltene Pris og Pris (innenl.) på ordrelinjen.

Dette er spesielt velegnet for viderefakturering av utlegg i forbindelse med prosjekter og oppdrag. Du registrerer da den inngående fakturaen kun én gang, og viderefakturerer den direkte.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Produktnr Tekst (40)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Act Navnet på databasefeltet.
Nummer 1018  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Produkt Product
  • Produktnr
 
Søkeprodukt SearchProduct
  • Produktnr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.