Prioritet

Kan brukes for å gruppere inn- og utgående fakturaer etter prioritet, for eksempel for å gjøre utvalg i forbindelse med remittering.

Du kan angi fast prioritet pr. bilagsart i tabellen Bilagsart. Prioriteten angitt på bilagsarten vil derved bli foreslått på bilagslinjen. Feltet Prioritet blir tatt med over til tabellen Åpen leverandørpost ved oppdatering av bilagene, og der kan du overstyre det. Velger du å bruke feltet Prioritet som en tilstandsbeskrivelse, kan bilagene gå igjennom ulike tilstander innen posten blir gjort opp.

Hvis du dobbeltklikker eller taster * i feltet, får du opp dialogen Betalingsprioritet med alle registrerte prioriteter for standard språk, hvis det er definert noen tekster for prioritet. Dette kan være f.eks.:

Du kan gjerne ta i bruk feltet Prioritet etter at Visma Business har vært i bruk en stund, om du finner ut at du har behov for flere utvalgskriterier på fakturabilag.

Markøren stopper i feltet Prioritet når du registrerer kunde- eller leverandørkonto og det er krysset av for attestasjon i bunthodet.

Betalingsprioritet tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 67.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Betalingsprioritet i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Betalingsprioritet Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Pri Navnet på databasefeltet.
Nummer 1011  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.