Tidligere bilagsnr

Når du fyller ut dette feltet på en bilagslinje, og du har krysset av i feltet Attestasjon i bunthodet, vil hovedbokstransaksjoner med dette bilagsnummeret bli snudd.

Dette gjelder kun for transaksjoner som ikke er automatgenererte. Visma Business vil avvise bilagsnummer som det ikke finnes hovedbokstransaksjoner for.

Følgende felt blir automatisk fylt ut på bilagslinjen:

Samtidig viser Visma Business den åpne leverandørposten i et separat sideelement. Følgende felt i dette vinduet blir automatisk fylt ut:

Visma Business hindrer attestasjon av samme transaksjon flere ganger. Når du attesterer en hovedbokstransaksjon, krysser Visma Business av for valget Attestert i dialogboksen til feltet Trans.status. Hvis du sletter eller overskriver feltet Tidligere bilagsnr eller sletter hele bilagslinjen, fjernes dette krysset.

Hvis du ikke har fylt ut feltet Bilagsnr når du registrerer Tidligere bilagsnr, kopieres verdien i feltet Tidligere bilagsnr til feltet Bilagsnr. Når du sletter innholdet i feltet Tidligere bilagsnr, blir også innholdet i feltet Bilagsnr slettet.

Verdien i feltet Tidligere bilagsnr blir kopiert til etterfølgende bilagslinjer med samme bilagsnummer.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Bilagsnr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn PrevVoNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 6260  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.