Bildefilnavn

Hvis du for eksempel ønsker å skanne inn bilde av et av bilagene dine, kan du legge inn filnavnet til bildet i dette feltet.

Verdien i feltet blir med fra bilagslinjene til oppdaterte bilag og videre til transaksjonene og åpne poster. Hvis du bruker menyvalget Design > Legg til > Visualiser brukes innholdet fra dette feltet.

Tips: Hvis en verdi finnes i feltet vil dobbeltklikk eller trykk på * vise denne bildefilen. Hvis feltet er tomt vil Velg fil-dialogen bli åpnet.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Bildefilnavn Tekst (260)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn PictNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 9179  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.