Per.nøkkel

Periodiseringsnøkkel for periodiseringer.

Hvis bilaget skal splittes og beløp fordeles over flere bokføringsperioder kan en Per.nøkkel benyttes, hvis det ikke er ønskelig å bruke behandlingsvalget Periodisering.

Behandlingsvalget Periodisering ekspandere bilaget og opprette en ny post for hver periodisert periode, hvilket kan gi dårligere oversikt over bilagene, mens bruken av feltet Per.nøkkel vil ekspandere periodiseringen under oppdatering.

Periodiseringsnøklene defineres i tabellen Periodiseringsnøkkel.

Tabellen Periodiseringslinje tas ikke hensyn til når feltet Per.nøkkel benyttes på bilagslinjen, kun feltet Antall perioder i tabellen Periodiseringsnøkkel.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Per.nøkkel Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn PrK Navnet på databasefeltet.
Nummer 15526  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Periodiseringsnøkkel PeriodKey
  • Per.nøkkel
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.