Betalingsbet.

Betalingsbetingelsen.

Når du registrerer fakturaer på enten kunder eller leverandører, foreslås feltet Betalingsbet. ut i fra hva som ligger i tabellen Aktør på den aktuelle kunden eller leverandøren.

Feltet Betalingsbet. er sammen med feltet Bilagsdato grunnlaget for beregning av feltene Forfallsdato og Kontant forf.dato.

Hvis betalingsbetingelser skal bli hentet fra kunden eller leverandøren ved motsatt føring, må du ha kryss av for Anvend betalingsbetingelser på kreditnotaer under feltet Regnskapsbehandl. i tabellen Bedriftsopplysninger.

Betalingsbetingelse tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 6.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Betalingsbetingelse i tabellen Tekst.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Betalingsbetingelse Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn PmtTrm Navnet på databasefeltet.
Nummer 4945  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Betalingsbetingelse PaymentTerms
  • Betalingsbet.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.