Betalingslinje elementindeks

Referanse til aktuelt <PaymentLine>-element i filen for inngående betalinger.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn PayLnIdx Navnet på databasefeltet.
Nummer 19630  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.