Delbetaling i valuta

Beløp i valuta som skal matches.

Merk: Funksjonaliteten som dette feltet er ment å bli brukt til, er foreldet.

Hvis fakturaer er delbetalt, anbefales det i stedet å benytte en Bilagsart med valget Kopierer åpne poster fra åpen poster til motreferanser ved oppslag satt, og angi delbetalingen i den koblede tabellen Motreferanse. Dette vil gi bedre oversikt over matchede delbetalinger.

Når du fyller ut delbetalingsbeløp i aktuell valuta, foreslår Visma Business delbetalingsbeløp i standard valuta og omvendt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn PrtCurAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 7967  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.