Delbetaling

Beløpet som skal matches (foreldet funksjonalitet).

Merk: Funksjonaliteten som dette feltet er ment å bli brukt til, er foreldet.

Hvis fakturaer er delbetalt, anbefales det i stedet å benytte en Bilagsart med valget Kopierer åpne poster fra åpen poster til motreferanser ved oppslag satt, og angi delbetalingen i den koblede tabellen Motreferanse. Dette vil gi bedre oversikt over matchede delbetalinger.

(Dette feltet skal du bruke hvis du ikke ønsker å matche hele beløpet på en post. Når du oppdaterer bilagene dine, blir feltet Delbetaling med over på de åpne postene.

Det er da feltet Delbetaling som blir lagt til grunn når du matcher posten. Delbetalingsbeløpet blir redusert når du matcher posten, og matching av posten blir avsluttet når delbetalingsbeløpet er null.

I tabellen Åpen leverandørpost, blir også feltene brukt ved remittering.)

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn PrtAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 7992  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.