Opprinnelig bilagsnr.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Bilagsnr Heltall
SQL-navn OrVoNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 18629  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.