Ansvarsenhet 10

Feltet brukes til å angi ansvarsenhet.

Tilsvarende de ansvarsenhetsklasser du har opprettet i tabellen Bedriftsopplysninger, har du ett felt pr. klasse i vinduet Bilag. Disse feltene vil hete for eksempel "Avdeling" og "Prosjekt" og henviser til de respektive ansvarsenhetstabellene. Du kan dermed føre samme bilag for eksempel både på en avdeling og et prosjekt.

Fordeler du bilagene på ansvarsenheter, kan du skrive ut egne rapporter for én eller flere ansvarsenheter uten å splitte dem på forskjellige hovedbokskontoer. Ved å lage hierarkier av ansvarsenheter, for eksempel ved å dele opp et prosjekt i et hovedprosjekt og et delprosjekt, kan du få detaljert rapportering på to nivåer. Du velger selv bruddsumnivå og hvilke opplysninger/utvalg du vil ha med. Du kan skrive ut for eksempel resultat- og balanserapport, saldolister og kontoutskrifter for én eller flere ansvarsenheter.

Visma Business foreslår ansvarsenhet, der det er registrert en fast tilknytning på aktuell hovedbokskonto. Er det angitt på hovedbokskontoen at ansvarsenhetsklassen skal oppgis, vil ansvarsenheten som er oppgitt på bunten bli foreslått. Registrerer du et bilag på to hovedbokskontoer med forskjellig ansvarsenheter, vil den kontoen du registrerer først styre ansvarsenhet. Hvis du registrerer ansvarsenhet, vil denne gjelde framfor en eventuell fordelingsnøkkel for samme ansvarsenhetsklasse.

Når du registrerer kunde-/leverandørnummer i feltene for debet/kredit ved registrering av bilag, hentes ansvarsenhet fra tabellen Aktør.

Markøren stanser bare i ansvarsenhetsfeltet på bilagslinjen, dersom du har krysset av feltet for ansvarsenhetsbehandling på debet eller kredit hovedbokskontoen. Selv om markøren automatisk hopper over ansvarsenhetsfeltet på en bilagslinje, kan du selvfølgelig gå tilbake til feltet med piltastene og redigere ansvarsenheten. Når du taster inn et ansvarsenhetsnummer, vises ansvarsenhetens navn på Statuslinjen slik at du kan sjekke at du har tastet riktig nummer.

Hvis verken debet eller kredit hovedbokskonto er registret med verdien 1-3 i ansvarsenhetsbehandling, vil du varsles og du får ikke lagt inn noen ansvarsenhet på bilagslinjen.

Du vil også få meldinger dersom du benytter feilkombinasjoner av kontoer og ansvarsenheter som du har definert i tabellene Kombinasjonsgruppe, Bruker-kombinasjonsgruppe og Kombinasjonsmatrise.

Det er også mulig å avgrense hvilke ansvarsenheter en bruker skal se ved å avgrense ansvarsenhetene i tabellene Avgrensningsgruppe, Bruker-avgrensningsgruppe og Avgrensning.

Feltet vises med navnet det har blitt tildelt i tabellen Bedriftsopplysninger.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kort alfanumerisk ansvarsenhetsnr. Tekst (10)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn R10 Navnet på databasefeltet.
Nummer 9501  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Ansvarsenhet 10 OrgUnit10
  • Ansvarsenhet 10
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.