Ordrenr

Ordrenummer på bilag produsert fra ordrebehandling, eller ordrenummer for viderefakturering av manuelt førte utgifter.

Feltet Ordrenr er utfylt på bilag generert ved fakturering i ordremodulen.
Merk:
  • For å få feltet Ordrenr utfylt på bilag som ikke gjelder kunde-/leverandørbilag fra ordrer med transaksjonstype 1 - Salg, 2 - Utleie,3 - Utlån eller 6 - Innkjøp, må valget Hovedbokstransaksjoner pr. faktura (anbefalt) i tabellen Bedriftsopplysninger være satt.
  • For å få feltet Ordrenr utfylt på bilag med andre transaksjonstyper enn de som er nevnt ovenfor, må valget Hovedbokstrans. pr. ordre ved postering fra produkttrans. i tabellen Bedriftsopplysninger være satt.

Hvis både Ordrenr og Produktnr er fylt ut på en linje, kan du få Visma Business til å oppdatere ordren med en ny ordrelinje når du kjører oppdatering av bunten. Dette forutsetter at du benytter en Bilagsart som har verdien 1 - Oppdater ordre i feltet Oppdat. ordre.

Hvis feltet Ordrenr er fylt ut og du benytter en Bilagsart som har verdien 2 - Oppdater forhåndsbetalingsstatus i feltet Oppdat. ordre, vil den angitte ordren bli oppdatert slik at forskuddsordren som er sperret blir frigitt for videre behandling. Det blir testet om beløpet på bilagslinjen er like stort eller større for at ordren skal bli frigitt. Bilagsnummer blir overført til ordrens Fakturareferanse slik at fakturaen for denne ordren blir matchet mot denne betalingen.

Når feltet Ordrenr er utfylt i tabellen Bilag kan du koble til tabellen Ordrelinje for å se ordrelinjene ved fakturamottak/attestering.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Ordrenr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Task Navnet på databasefeltet.
Nummer 1015  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Ordre Order
  • Ordrenr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.