Memofilnavn

Dersom du knytter et memo til bilagslinjen, vil dette feltet referere et filnavn.

Dersom du ikke selv oppgir et filnavn når du lagrer memoet, vil et filnavn bli automatisk foreslått.

Under gruppen Redigering, klikk Memo for å opprette nytt memo, eller for å vise eksisterende. Memofilnavn lagres i dette feltet.

Dobbeltklikk eller trykk * for å åpne Velg fil-dialogen for å manuelt velge en memofil.

Merk: Det er viktig at filen lagres på en server og i en mappe som er tilgjengelig for alle brukere, ellers vil andre brukere som forsøker å åpne memo få en feilmelding.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Memofilnavn Tekst (260)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn NoteNm Navnet på databasefeltet.
Nummer 4364  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.