Fakturanr

Fakturanummeret.

Feltet Fakturanr er avgjørende for bilag angående kunde- eller leverandørfakturaer. Hvis feltet ikke er utfylt vil det bli gitt samme verdi som feltet Bilagsnr under oppdatering. Feltet Fakturanr vil også bli kopiert til feltet Referanse ved bilagsoppdatering, hvis dette feltet ikke allerede har en verdi.

Bilag automatisk generert fra salgs- og innkjøpsordrer vil få fylt ut dette feltet med samme nummer som bilaget, som hentes fra bilagsserien som er definert som Fakturaserie/Varekjøpsserie i tabellen Bedriftsopplysninger.
Merk: Et annet felt - Referanse - er avgjørende for matching av fakturaer og betalinger, og arver verdien fra feltet Fakturanr, hvis det ikke er manuelt utfylt. Det anbefales derfor sterkt å være nøye på å unngå feilaktige verdier i feltet Fakturanr.
Ved føring av betalingsbilag kan oppslag gjøres fra feltet Fakturanr, etter åpne poster for kunden/leverandøren som er angitt i feltet Debet konto eller Kredit konto. Ved å markere en eller flere fakturaer i oppslaget og trykke <Ctrl>+<Enter> vil feltet Beløp automatisk bli oppdatert, og tabellen Motreferanse vil bli oppdatert med motreferansene til de markerte postene.
Merk: Når oppslaget gjøres fra feltet Fakturanr, må de åpne postene markeres for å få oppdatert feltet Beløp og tabellen Motreferanse. Hvis det er ønskelig å kunne oppdatere beløpet fra oppslaget, uten å markere og fylle tabellen Motreferanse, skal oppslaget utføres fra feltet Motref. i stedet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dok.nr Tekst (20)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn InvoNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 1006  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.