Rentesats

Rentesats for kundeposter.

Det er kun på bilag som det er angitt et kundekontonummer, at markøren stopper i feltet Rentesats. Rentesatsen angitt på kunden i tabellen Aktør blir foreslått. Er feltet Rentesats på kunden blankt, foreslås standard rentesats fra tabellen Land for kundens landnummer. Hvis du ønsker å bruke en annen rentesats på en utgående faktura, kan du registrere den i dette feltet. Da vil du ved utskrift av rentenota, kunne få forskjellig rentesats på én og samme kunde.

Feltet er beregnet for desimaltall. Du kan bare registrere tall, punktum og komma i dette feltet. Desimalskilletegn vil følge det du har definert i Windows for hver enkelt arbeidsstasjon.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Prosent Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn IntRt Navnet på databasefeltet.
Nummer 1010  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.