Rentefritt beløp i EURO

Beløp som er unntatt renteberegning konvertert til EURO.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Kildekolonne Rentefritt beløp i valuta Euro
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 11862  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.