Rentefritt beløp

Beløp som er unntatt renteberegning i standard valuta.

Feltet skal bare benyttes på bilag med kundefakturaer. I tilfeller av sen betaling og rentefakturering, vil dette beløpet bli trukket fra fakturabeløpet før renteberegning.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn FreeAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 11863  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.