Gironr-sjekksum

Når du bruker et bankgironummer, kontrollerer Visma Business via BIG at det oppgitte sjekksummen stemmer overens med gironummeret på samme rad.

Feltet blir med over fra tabellen Bilag til tabellene Oppdatert bilag, Leverandørtransaksjon og Åpen leverandørpost. Deretter blir feltet med over fra Åpen leverandørpost til tabellen Betalingslinje.

Når du genererer nye bunter ut fra oppdaterte bunter/bilag, blir også feltet med tilbake fra oppdaterte bunter til bilag.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn GiroChSm Navnet på databasefeltet.
Nummer 10500  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.