Fri 3

Numerisk tilleggsinformasjon om bilaget.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Free3 Navnet på databasefeltet.
Nummer 9183  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.