Fast beløp

Et beløp som Visma Business ikke skal beregne kontantrabatt av.

Dette kan være for eksempel frakt og toll. Hvis du har fylt ut feltet i aktuell valuta, foreslår Visma Business feltet i standard valuta, forutsatt at det ligger valutakurs på bilagslinjen. Feltet Fast beløp i EURO viser verdien i feltet Fast beløp i valuta omregnet til EURO.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn FixAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 6236  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.