Unntas aut.post.

Hvis avkrysset vil ikke bilagslinjen bli akkumulert med i feltene for automatposteringsbevegelser i tabellen Hovedbokskonto.

Dette avkrysningsfeltet blir foreslått når du fyller ut feltet Bilagsart på bilagslinjen. Bilagslinjer med kryss fra ekspandering av automatposter ved manuell registrering av bilag, blir også unntatt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ExAut Navnet på databasefeltet.
Nummer 5800  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.