Valutakurs

Valutakursen for angitt valuta.

Når du taster inn et valutanummer (eller når Visma Business foreslår en valuta), blir valutakursen hentet i følgende prioriteringsrekkefølge:
  1. Fra tabellen Valutakurs, feltet Salgskurs, fra den raden som matcher bilagets Bilagsdato.
  2. Fra tabellen Valuta, feltet Salgskurs.
Den foreslåtte verdien kan overstyres.

Benytter du en bilagsart hvor feltet Oppgi valuta er avkrysset, vil markøren stoppe i feltene Valutanr og Beløp i valuta og hoppe over feltet Beløp (innenlandsk). Verdien i feltet Beløp blir beregnet, straks du har angitt en verdi i feltet Beløp i valuta og hvis feltene Valutanr, Valutakurs eller Beløp i valuta blir endret. Endres feltet Beløp, vil feltet Beløp i valuta bli omregnet tilsvarende - mens kursen blir uendret. Ønsker du derimot at det er feltet Valutakurs som skal endre seg når du endrer feltene Beløp i valuta eller Beløp, må du krysse av i feltet Beregn val.kurs i tabellen Bilagsart.

På samme måte som beløp i innenlandsk valuta, blir valutabeløpene akkumulert for hovedbokskontoer, kunder og leverandører, og du kan skrive disse ut på kontoutskrifter og saldolister. Visma Business lagrer kun saldo på saldotabellene for den valutakoden som er registrert på den enkelte konto, samt saldo i innenlandsk valuta.

Er beløpet registrert i innenlandsk valuta, får du ikke akkumulert saldo i valuta på kunden ved oppdatering av bilaget, selv om valutakoden er registrert på kunden. Er det ikke registrert valutanummer på salgskontoen i hovedbok, så det vil heller ikke bli akkumulert noen hovedbokssaldo i valuta.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Valutakurs Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ExRt Navnet på databasefeltet.
Nummer 997  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.