Feilmelding

Viser eventuelle feil funnet under oppdatering.

F.eks. om det er brukt en konto som ikke finnes i kontoplanen, eller en obligatorisk ansvarsenhet mangler. Det er ikke mulig å oppdatere bilag som inneholder feil, så dette feltet er derfor sjelden oppdatert. Feltet oppdates f.eks. når data har blitt utvekslet interaktivt med andre systemer, hvor kontroller i Visma Business ikke kjøres før oppdatering.

Feltet kan også bli oppdatert når installasjonen ikke har lisens for regnskap. Dette fordi installasjoner som ikke har lisens for regnskap alltid benytter seg av direkte oppdatering fra ordremodulen.

You can receive the following error messages:
Value Significance
1 Ugyldig valuteringsdato
2 Ukjent ansvarsenhet 1
4 Ukjent ansvarsenhet 2
8 Ukjent ansvarsenhet 3
16 Ukjent ansvarsenhet 4
32 Ukjent ansvarsenhet 5
64 Ukjent ansvarsenhet 6
128 Ukjent debetkonto
256 Ukjent kreditkonto
512 Ukjent debet avg.kode
1024 Ukjent kredit avg.kode
2048 Ukjent debet mva.nr.
4096 Ukjent kredit mva.nr.
8192 Ukjent debet invest.avg.
16384 Ukjent kredit invest.avg.
32768 Ukjent debet betalingsbetingelse
65536 Ukjent kredit betalingsbetingelse
131072 Ukjent fordelingsnøkkel
262144 Ukjent debet omsetn.klasse
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Feilmelding Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Err Navnet på databasefeltet.
Nummer 1020  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.