Ans.nr

Et ansattnummer.

I dette feltet kan du legge inn et ansattnummer. Dette vil bli kopiert til transaksjonstabeller når bilaget oppdateres, hvis man behøver oppfølging av transaksjoner per ansatt.
Merk:
  • For oppfølging av åpne leverandørposter for attestasjon anbefales det å bruke feltet Att.ansv.
  • For oppfølging på regnskapsrapporter anbefales det å opprette en egen ansvarsenhet for ansatte.

Ans.nr er et unikt nummer som identifiserer en bestemt ansatt.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Ans.nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Emp Navnet på databasefeltet.
Nummer 1017  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør Employee
  • Ans.nr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.