EBF valutakode

Dette feltet blir brukt i forbindelse med elektronisk betalingsformidling.

Gyldige verdier og tilhørende tekster definerer du i tabellen Tekst. Verdiene blir med på åpne leverandørposter og -transaksjoner, og siden til betalingslinjer ved remittering. Du kan legge inn hjelp og gyldige verdier i tabellen Tekst. Denne teksten kan bli gjort obligatorisk i funksjonen Obligatoriske teksttyper i tabellen Bedriftsopplysninger. Feltet blir ikke skrevet over av verdien i tilsvarende felt i tabellen Aktør hvis det er utfylt, men beholder den opprinnelige verdien. Feltet er i bruk for svensk remittering.

Merk: For inngående betalinger importert fra Visma.net AutoPay og Visma AutoPay, vil AutoPays interne referense-ID for betalingen bli lagret i dette feltet.

EBF valutakode tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 129.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en EBF valutakode i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene EBF valutakode Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn EFT1 Navnet på databasefeltet.
Nummer 6644  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.