Forfallsdato

Forfallsdatoen er avgjørende for purre-, renteberegnings- og remitteringsrutinene.

Datoen vil bli foreslått ut i fra feltene Bilagsdato og Betalingsbet. På betalinger og kreditnotaer uten forfallsdato, setter Visma Business feltet Forfallsdato lik feltet Bilagsdato. Forfallsdatoen på kreditnotaer blir normalt satt til forfallsdatoen på fakturaen for å hindre renteberegning.

Du kan overstyre feltet Forfallsdato på bilagslinjen, eller etter oppdatering av bilaget i tabellene Åpen kundepost og Åpen leverandørpost.

Feltet Forfallsdato er et datofelt, som må du angi på formen som er definert i Regionale innstillinger i Windows. Du behøver bare å taste månedsnummer og dagnummer for datoer i inneværende år. Det er sjekk på at inntastet verdi er en gyldig dato.

Du kan ved å taste + i feltet, få fylt ut feltet med Bilagsdato. Taster du / i feltet, får du gjentatt datoen fra bilaget over. Markøren vil flytte til neste felt automatisk, slik at du ikke behøver å taste Enter.

Dersom feltet Betalingsbet. på bilagslinjen ikke er angitt, vil verdien bli hentet fra feltet Std. betalingsbet. i tabellen Bedriftsopplysninger.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DueDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 1007  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.