Dokument mva.sats

Mva.sats inngående dokument (på faktura/kreditnota) behandlet fra tabellen Regnskapsdokument.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Prosent Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DocVatRt Navnet på databasefeltet.
Nummer 19084  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.