Dokument produktnr

Inngående dokument produktidentifikasjon behandlet fra tabellen Regnskapsdokument.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dokument produktnr Tekst (40)
SQL-navn DocProdNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19689  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.