Ford.nøkkel

Feltene Beløp, Beløp i valuta og Mengde kan fordeles andelsvis på en eller flere ansvarsenheter ved å referere til en forhåndsdefinert fordelingsnøkkel.

En eventuell fordelingsnøkkelen registrert på aktuell hovedbokskonto vil bli foreslått. Registrerer du et bilag på to kontoer med forskjellige fordelingsnøkler, vil den kontoen du registrerer først styre fordelingsnøkkel.

Fordelingsnøklene kan kombinere flere ansvarsenhetsklasser. Blir det på samme bilagslinje registrert en ansvarsenhet, vil fordelingsnøkkelen bare gjelde for eventuelt andre ansvarsenhetsklasser.

En fordelingsnøkkel trenger ikke å fordele 100 %.

Merk: Fordeling vil ikke bli gjort på reskontroposter. Ønsker du dette må du velge Generer fordelingslinjer på kunde/lev.trans. under Regnskapsbehandl. i tabellen Bedriftsopplysninger.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Ford.nøkkel Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DstGr Navnet på databasefeltet.
Nummer 2234  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Fordelingsnøkkel DistributionKey
  • Ford.nøkkel
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.