Differanse

Viser differansen mellom feltet Betalt beløp og avkryssede poster.

Viser differansen mellom feltet Betalt beløp og summen av de poster som har kryss i feltet Betaling reg. i den koblede tabellen Motreferanse. Denne funksjonaliteten skal kun benyttes ved registrering av bilag for betalinger, og kun når det benyttes en bilagsart som har valget Kopierer åpne poster fra åpen poster til motreferanser ved oppslag satt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 12359  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.