Innfordrings-ID

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene GUID Tekst (40)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DColId Navnet på databasefeltet.
Nummer 18994  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.