Dato 2

Dette feltet blir brukt av enkelte bankavstemmingsprogrammer til å merke behandlede transaksjoner med en dato.

Hvis feltet er utfylt fra før blir verdien overskrevet av bankavstemmingsprogrammet. Hvis bankavstemming ikke er i bruk, kan feltet bli brukt manuelt, eller en ekstern applikasjon kan bruke feltet via BIG.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Dt2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 11259  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.