Valutanr

Valuta for bilaget.

Når du taster et kontonummer vil valutanummer med tilhørende kurs bli foreslått, der dette er angitt på aktuell hovedbokskonto, kunde eller leverandør. Fører du et bilag på to kontoer som henviser til forskjellige valutakoder, vil den kontoen du registrerer først styre valutaen. Markøren går alltid innom feltet dersom valget Oppgi valuta er satt på bilagsarten.

Når du registrerer bilag i den valutaen som er oppgitt på kontoen, får du også akkumulert egen valutasaldo i tabellene Kundesaldo, Leverandørsaldo eller Hovedbokssaldo etter at bilaget er oppdatert.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Valutanr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Cur Navnet på databasefeltet.
Nummer 996  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Valuta Currency
  • Valutanr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.